Obwody łowieckie PDF Drukuj

Obwody łowieckie skategoryzowano jako słabe i bardzo słabe mimo tego ogromny wkład myśliwych w dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierzyny pozyskanie może wydawać się zadawalające. Dużym mankamentem jest ciągła eksploatacja wyrobisk wapiennych, które corocznie pochłaniają dziesiątki hektarów lasów.Mapa obwodu nr 93
- ambony, wysiadki


 

Mapa obwodu nr 93 - paśniki, podsypy, wodopoje

 


Mapa obwodu nr 97 - ambony, wysiadki

 

 

Mapa obwodu nr 97 - paśniki, podsypy, wodopoje
 
Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach