Członkowie Koła Łowieckiego "OSTOJA" Drukuj
Do koła przynależą wszystkie grupy społeczne, począwszy od rolników i robotników poprzez dyrektorów  przedsiębiorstw, pracowników administracji samorządowej po doktorów i byłego posła do Sejmu.

Uprawnienia selekcjonerskie posiada 90% myśliwych naszego koła, 2 członków posiada uprawnienia instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego, są to Kol. Leszek Bielecki i Jacek Morawiec. Kol. Piotr August, Bernard Rygol, Jacek Morawiec, Piotr Tatura posiadają stosowne uprawnienia do szacowania szkód łowieckich.

Klasę mistrzowską, zdobyły 3 osoby, Kol. Leszek Bielecki, Marek Halama i Jacek Morawiec, który wystrzelał brązowy wawrzyn strzelecki.

W kole są zrzeszeni członkowie rodzin w osobach dziadek, ojciec, syn.  Obecni seniorzy w kole to Koledzy Leszek Bielecki i Włodzimierz Kubiścik zachowują oni pełną sprawność i prowadzą aktywne życie łowieckie.

 

AKTUALNY WYKAZ CZŁONKÓW KOŁA (stan na 20.01.2022)


1 August Piotr Członek Koła
Prezes
Piotr_August


2

Baron RobertCzłonek Koła
  zzzzz
3 Bielecki Leszek Członek Koła

P1010031-1
4 Bielecki Robert Członek Koła P1010038-1
5 Cybulski Henryk Członek Koła foto albumtoh 027
6 Cielanga Roman Członek Koła Cielanga_Roman
7 Florczak Andrzej

Członek Koła

dscn1081
8 Gabor Jan Członek Koła IM000012-1
9 Gorzelik
Jan
Członek Koła
10 Grobosz Robert Członek Koła
v-ce łowczy
gospodarz Ob.93
IM000089
11 Hnyluch
Arkadiusz
Członek Koła 
12
Jakucki Arkadiusz Członek Koła
jakucki arkadiusz sekretarz - popiersie
13 Jakucki
Marcel
Członek Koła
14 Kita Piotr Członek Koła IM000011


15

Klimek Krzysztof


Członek Koła

 
1
16 Kowalski Łukasz
Członek Koła
Administrator strony internetowej
 
Lukasz_Kowalski
17 Krąpiec Piotr Członek Koła
członek
Komisji Rewizyjnej
DSCN0244
18 Kroll Henryk Członek Koła IM000334
19 Kubiścik Włodzimierz Członek Koła
IM000009
20 Lasoń
Arkadiusz
Członek Koła
21
Ledwig
Arkadiusz
Członek Koła
 22

Majchrzak Henryk
Członek Koła
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

p1020618
23
Mandala Brunon Członek Koła
IM000021
 24

Mazalik Bernard

Członek Koła
niemacierzysty


20150509_120433_resized_1
25
Mutz Krzysztof Członek Koła
Członek Komisji Rewizyjnej
IM000060
26
Nowak
Kamil
Członek Koła
27
Poszwa Zbigniew Członek Koła IM000029
28
Prokopiuk
Stefan
Członek Koła
29
Prokopowicz
Andrzej
Członek Koła
Skarbnik
prokopowicz andrzej 7.2021 - 2
30
Rudnik Piotr Członek Koła IM000124
31
Rygol Bernard Członek Koła
Gospodarz obwodu 93 "Gorażdże"
IM000012
 32

Schwierz Martin


Członek Koła
cimg0030
33
Sieńczak Zbigniew Członek Koła IM000013
34
Syta Leszek Członek Koła L1-1
35
Tatura Piotr Członek Koła
skanuj0068
36
Wacławczyk
Rafał
Członek Koła
Sekretarz
wacawczyk rafa 7.2021 - 2
37
Woźnica Tadeusz Członek Koła
Łowczy
wonica tadeusz 7.2021 - 2
38


Wiora Dawid

Członek Koła 023
39
Wroza
Arkadiusz
Członek Koła
40
Wysmolek Jan Członek Koła
Gospodarz
Ob. 97
IM000115
41


Żur Zygfryd

Członek Koła niemacierzysty cci20121031_00000

 

DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW KOŁA W STRUKTURACH PZŁ

Członkowie naszego koła pełnili lub pełnią odpowiedzialne funkcje w strukturach PZŁ na szczeblu okręgowym i krajowym;

Józef Nadolski Prezes Honorowy Koła – Prezes, vice Prezes
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, trzy kadencje
Członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, dwu
krotny delegat na Krajowy Zjazd Delegatów 
PZŁ, Łowczy Powiatowy 2 kadencje,

Włodzimierz Pokrzywnicki – Sekretarz w Powiatowej Radzie
Łowieckiej

Jacek Morawiec – Członek Zarządu Okręgowego w Opolu w 
latach 2000 do 2007r, Członek Komisji 
Strzeleckiej ORŁw latach 2001do 2007r.

      Piotr August - Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Opolu 

      od 2010r.

       

 ODZNACZENIA ŁOWIECKIE

Członkowie naszego koła zostali uhonorowani szeregiem regionalnych i krajowych odznaczeń łowieckich;

Najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom”odznaczono:
Kol. Józef Nadolski i Włodzimierz Pokrzywnicki

Medalem Św. Huberta odznaczono :
Kol. Józefa Nadolskiego

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono:
Kol. Adolf Targosz, Piotr August, Leszek Bielecki

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono:
Kol. Piotr Tatura, Piotr August, Jacek Morawiec,Zbigniew Sieńczak, Henryk Cybulski, Leszek Bielecki, Włodzimierz Kubiścik

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono:
Kol. Leszek Syta, Zbigniew Poszwa, Robert Bielecki, Zbigniew Sieńczak, Bernard Rygol, Roman Mehlich, Włodzimierz Kubiścik, Piotr Kita, Robert Grobosz, Jan Gabor, Henryk Cybulski, Stefan Prokopiuk

Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny odznaczono :
dwudziestu sześciu członków naszego koła.


Łowczy Okręgowy Kol. Wojciech Plewka w obecności Członka Okręgowej Rady Łowieckiej Kol. Jerzego Bień wręczają Medal Zasłużony Dla Łowiectwa Opolszczyzny którym odznaczono nasze koło.

W 2002 roku Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu w uznaniu zasług dla dobra łowiectwa nadała Kołu Łowieckiemu Ostoja Krapkowice Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny. W 2007 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie odznaczyła nasze koło Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej 
Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach