HISTORIA POWSTANIA KOŁA

26 października 1947 roku grupa 27 myśliwych wywodząca się z Koła Łowieckiego „RYŚ” Strzeleczki zawiązała Koło Łowieckie „DANIEL”, które 18 grudnia 1947 roku zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Założycielami koła byli Koledzy Józef Zieliński sprawujący funkcję pierwszego prezesa koła, Jerzy Augustyn, Mikołaj Bielecki, Bronisław Bielecki, Ferdynand Żmijewski, Władysław Czechowski, Wacław Kondr, Leon Okoń, Franciszek Daniel, Franciszek Major, Stanisław Pomagierl, Ludwig Przybojewski, oraz inni, których nazwiska zatarły się w pamięci.

 

To właśnie oni wielcy miłośnicy przyrody, i zwyczajów łowieckich przecierali szlak następnym pokoleniom myśliwych Koła Łowieckiego Ostoja w Krapkowicach. Koło gospodarowało na obszarze 8944 ha samych pól.

 

Tereny te obejmowały łowiska polne:

 • w Komornikach,
 • Nowym Dworze,
 • Pisarzowicach,
 • Łowkowicach,
 • Pietni, Rzepcu,
 • Straduni,
 • Ściborowicach,
 • Dziedzicach,
 • Racławicach,
 • Stablowie,
 • Strzeleczkach,
 • Ścigowie,
 • Zielinie,
 • Kujawach.

W 1949 roku koło otrzymało dodatkowe tereny:

 • w Walcach,
 • Rozkochowie,
 • Dobieszowicach,
 • Czernichowie,

a powierzchnia łowisk wzrosła do ponad 13 000 ha.
Lata 1948-50 toczyły się ciągłe spory o przebieg granic pomiędzy kołami Ryś, Rosomak i Daniel, w efekcie tych zatargów zwyciężył zdrowy rozsądek i uznano, że dwa koła w jednej wsi na dodatek nieliczne i biedne to za dużo i postanowiono na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 1950 roku połączyć koła Daniel i Ryś w jedno koło noszące nazwę Daniel.

W 1956 roku koło liczyło 29 członków.W latach pięćdziesiątych koło zmienia nazwę na Koło Łowieckie Strzeleczki z siedzibą w Krapkowicach.

W 1987 roku po raz kolejny ulega zmianie nazwa koła na Koło Łowieckie OSTOJA w Krapkowicach, przy której pozostaje do dnia dzisiejszego.

W latach 70 gospodarka prowadzona była wyłącznie na obwodach polnych, prowadzono na szeroką skale hodowlę bażanta, budując w obwodzie 98 bażanciarnię, z której przez wiele lat wypuszczano w teren obwodów po dwa do trzech tysięcy bażantów rocznie. W 1975 roku za wysokie osiągnięcia w gospodarce łowieckiej decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Opolu koło otrzymuje dodatkowy obwód leśny Nr 93, przy leśnictwie Miedziana.

Lata 80 i 90 gospodarka prowadzona jest na trzech obwodach łowieckich o Nr.93,97,98, w tym też czasie liczebność członków rozrasta się do prawie 60 osób.

W 1998 roku koło otrzymuje kolejny obwód łowiecki Nr.99 po zlikwidowanej SK Moszna. Powiększenie stanu posiadanych obwodów łowieckich spowodowało kolejny, tym razem wymuszony podział koła. Na bazie obwodów 99 i 98 powstało koło o nazwie Dziczy Gaj, do którego przeszła prawie połowa myśliwych z Ostoi.

Obecnie (2015r.)  Koło Łowieckie „Ostoja” w Krapkowicach dzierżawi obwody Nr.93 i 97 o łącznej powierzchni ponad 9000 ha, z czego jeden jest obwodem polnym, a drugi leśnym (43,3% lasu), w którym znajduje się rezerwat przyrody – stanowisko jarzębu brekinii. Obwody sklasyfikowano jako słaby i bardzo słaby. Koło na dzień dzisiejszy zrzesza 43 członków w tym dwóch nie macierzystych, oraz 3 kandydatów.

 

 

 

 

60 lecie koa 260

Zapraszamy do odwiedzenia naszej zakładki z Kroniką, która w formie galerii przedstawia naszą historię. Kronika jest w trakcie budowy i aktualizacji, a więc prosimy o cierpliwość i zapraszamy do niej w innym terminie.

 
Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach