Walne Zgormadzenie Członków Koła - 31.07.2021

Przypomina się o WZCK, które odbędzie się 31.07.2021 r. (sobota) o godz. 8:00.

W strefie dla zalogowanych znajduje się projekt przeglądu obrad, który też został do Was wysłany pocztą.


Uwaga:

1. Obowiązkowo wszyscy koledzy powinni stawić się w mundurach organizacyjnych PZŁ.

2. Ze względu na panującą pandemię nie będzie organizowany żaden posiłek, obowiązują maseczki i rękawiczki.

3. Przed rozpoczęciem obrad zostanie wyłożony do wglądu protokół z ostatniego nadzwyczajnego zgromadzenia człoków koła.


Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór
Jakucki Arkadiusz
Sekretarz
 
Uchwała Zarządu Koła Łowieckiego „Ostoja” Krapkowice

Uchwała Zarządu Koła Łowieckiego „Ostoja” Krapkowice z dnia 06.07.2021r

 

 1. Przypomina się o przestrzelaniu broni, szkoleniu BHP w dniu 10.07 godzina 15:00
 2. Uprasza się o uregulowanie zobowiązań finansowych wobec koła
 3. WZCK odbędzie się 31.07.2021 r (sobota) o godzinie 8:00
 4. Zarząd przypomina o obowiązku remontu urządzeń łowieckich
 5. Należy dążyć do realizacji planu pozyskania zwierzyny
 6. Zarząd Koła na swoim posiedzeniu w dniu 06.07.2021 r przyjął w poczet członków koła:

            - Wroza Arkadiusz, - Hnyluch Arkadiusz,  - Jakucki Marcel,   - Nowak Kamil.


Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór
August Piotr
 
PILNE!! Kominikat z dnia 27.02.2021

Informuję, że w strefie dla zalogowachych został umieszczony ważny komunikat z dnia 27.02.2021 r.

Bardzo proszę o pilne zapoznanie się z nim.


Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór
August Piotr
 
Protokół z Komisji Rewizyjnej - 12.02.2021

Informuję, że w strefie dla zalogowachych został umieszczony Protokól z posiedzenia Komisji Rewizycjej, które odbyło się 12.02.2021 r.

 
Komunikat Zarządu Koła z dnia 25.10.2020

W związku z panująca pandemią, oraz braku nadrzędnych decyzji nie planuje się polowań zbiorowych w najbliższym okresie.

 1. Apeluje się do Kolegów o indywidualną realizację planu pozyskania zwierzyny.
 2. Należy wyremontować, oraz uzupełnić lizawki (sól znajduje się k. Biesiadnika).
 3. W najbliższym czasie wyczyścić oraz uzupełnić podsypy - kontakt z gospodarzami, członkami Zarządu.
 4. Prowadzone są rozmowy z firmą Tytus w celu realizacji zadłużenia, oraz uruchomienia chłodni u Kol. Syty - decyzja będzie przekazana, jeśli negocjacje dojdą do skutku.
 5. W dalszym ciągu jest szereg urządzeń łowieckich, które wymagają remontu, lub likwidacji - kontakt z gospodarzami obwodów.
 6. Wszyscy zapoznani są z przydziałem ambon należy dokonać przeglądu i remontu do końca listopada.
 7. Nadmienia się, że dokarmianie może być dokonywane tylko w miejscach uzgodnionych z Nadleśnictwem (uzgodnienia nęcisk wg. stanu na 30.09.br.). Wobec Kolegów dokonujących samowolę wyciągane będą konsekwencje, jakkolwiek Nadleśnictwo będzie prowadziło kontrole.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

,,Darz Bór''

Prezes P. August

 
Informacja Zarządu Głównego PZŁ z dnia 24.10.2020

Nowe obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

Zarząd Główny PZŁ informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1871 przepisy zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znowelizowano m.in. przepisy § 28 ust. 1 i 9, które od dnia 24 października 2020 r. mają następujące brzmienie:

 1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

 1. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Wobec przywołanych regulacji Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane. W ramach znowelizowanych przepisów Rada Ministrów podzieliła bowiem wszelkie zgromadzenia ludzkie na dwie grupy tj. na te polegające Prawu o zgromadzeniach oraz pozostałe. Limit pięciu osób uczestniczących w zgromadzeniu dotyczy jedynie zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach, którymi polowania zbiorowe nie są. Oznacza to, że polowania zbiorowe, jako stanowiące zgromadzenia inne niż te regulowane Prawem o zgromadzeniach, są zakazane niezależnie od ilości uczestników. Polowania zbiorowe nie mieszczą się też w żadnym z wyłączeń opisanych w § 28 ust. 9 pkt 1 i 2 znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Zarząd Główny PZŁ ma przy tym pełną świadomość bardzo poważnych konsekwencji powyższych regulacji dla kół łowieckich przede wszystkim w kontekście wykonywania założeń budżetowych związanych z wypłatami odszkodowań za szkody łowieckie oraz realizacji rocznych planów łowieckich. Zarząd Główny PZŁ, gdy tylko sytuacja epidemiczna kraju ulegnie poprawie, podejmie działania zmierzające do ograniczenia zakazu przeprowadzania polowań zbiorowych.

Żródło: https://www.pzlow.pl/nowe-obostrzenia-dotyczace-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-epidemii-covid-19/

 
WAŻNE! dot. książki elektronicznej - LOGOWANIE

W strefie dla zalogowanych jest instrukcja jak założyć konto do książki elektronicznej.

Zapraszamy.

W razie problemów pomocą służy Łowczy Koła kol. Tadeusz Woźnica.


 
OPŁATY

Istnieje możliwość dokonywania

przelewem opłat na rzecz Koła

za pośrednictwem banku

na konto Koła nr

35 88840004 2001 0000 0909 0001

 


Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach