POŻEGNANIE

(fragmenty autora Edmunda Broczkowskiego Wiosna 2006)

A kiedy u stóp twoich stanę Wielki Boże
To oznajmię memu Panu w wielkiej pokorze
Że w mym życiu szczęściem łowiectwo było
I knieja ojczysta, w której żywot się spędziło.

Gdy mnie nie będzie, wspomnijcie Nemroda Starego
Który zachwycał się lasem drzewa szumiącego.
I kochał Was, najbliższą Brać Myśliwską
Jak swoją Rodzinę bardzo bliską.

swiece2

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - rok 2021

ROK 2021

Zmarł Kol. Wiesław Mazur

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10.02.2021 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

nasz Kolega myśliwy WIESŁAW MAZUR.

Msza pogrzebowa odbyła się w środę 16 lutego 2021 r. o godz. 12:00

w Kościele Św. Mikołaja w Krapkowicach. Ceremonia pogrzebowa odbyła się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach.

mazur_wieslaw1

Kol. Wiesław w szeregi myśliwych Koła Łowieckiego ,,Ostoja'' Krapkowice wstąpił 01.02.1983 r., w którym przebywał do 2013 r. Od 2014 r został członkiem niestowarzyszonym z Kołem Łowieckim. W Kole Łowieckim ,,Ostoja'' Krapkowice pełnił funkcje:

- Prezes w latach 2003-2005,

- Przewodniczący, członek komisji rewizyjnej – 1997 - 2002, 2006 – 2013.

Kolega Mazur zaangażowany był w budowę domku myśliwskiego ,,Biesiadnik'' w Miedzianej, prowadząc swoją firmę udzielał systematycznego wsparcia materiałowego, oraz środków transportowych, był również fundatorem sztandaru koła.

Dał się poznać jako dobry kolega, koleżeński i etyczny myśliwy, wokół niego zbierała się grupka osób wsłuchana w jego opowieści.

Za jego działalność został odznaczony medalami łowieckimi:

- Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny,

- Brązowym medalem zasługi łowieckiej,

- Srebrnym medalem zasługi łowieckiej.

Kol. Wiesławie - wszyscy myśliwi, zarząd koła, żegnamy Cię z głębokim żalem, rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Odchodzisz do krainy wiecznych łowów, niech Ci knieja zawsze szumi.

 

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - rok 2019

ROK 2019

Zmarł Kol. Jacek Morawiec

jacek_m

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

nasz serdeczny Przyjaciel, Kolega i długoletni członek Koła Łowieckiego OSTOJA KRAPKOWICE

śp. JACEK MORAWIEC

Pogrzeb odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w Kościele w Kamieniu Śląskim.

 

Kol. Jacek ur. się 02.07.1957 r. w Kamieniu Śl. W szeregi członków PZŁ wstapił 09.03.1998 r.

Pełnil następujące funkcje w kole łowieckim, władzach, organach PZŁ:

- Skarbnik V-łowczy 2000-2005 r., łowczy 2005-2010,

- Członek ZO PZŁ Opole od 2000-2005,

- Członek Okręgowej Komisji Strzeleckiej od 2001 r. Często uczestniczył w zawodach strzeleckich był instruktorem strzelectwa myśliwskiego.

Jako myśliwy dał się poznać jako dobry kolega, osobiście wnosił duży wkład do pomnażania majątku koła. Był bardzo zaangażowany w budowę domku myśliwskiego ,,Biesiadnik'' w Miedzianej. To w jego warsztacie i placu budowano konstrukcje do tego obiektu, budowano tam również urządzenia łowieckie - ambony, pasniki, wysiadki.

Kol. Jacek zaangażowany był w kontaktach z miejscowymi szkołami, współpracował z miejscowymi rolnikami, oraz z samorządami gmin, uczestniczyl w pracach komisji etyki i zwyczajów łowieckich. Przez wiele lat udostępniał swój lokal w Zajezdzie w Krapkowicach, w którym odbywały się zebrania zarządu, często gościli u niego miejscowi myśliwi jak i zagraniczni. W jego lokalach w Krapkowicach jak i w Kamieniu Śl. odbywały się uroczystości związane z kołem. Współpracowal z myśliwymi zagranicznymi polujący u nas w kole oraz sąsiednich.

Za swoją wieloletnią działalność na niwie łowieckiej w naszym kole i PZŁ został odznaczony:

- w 1999 r. zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny,

- w 2000 r. brązowy medal zasługi łowieckiej,

- w 2007 r. srebrny medal zasługi lowieckiej.

W ostatnich latach jego wielkie plany i nadzieje pokrzyżowała choroba, z którą zmagał się od wielu lat. Przegrał z nią nie doczekawszy swoich urodzin. Wszyscy myśliwi osobiście zarząd koła składamy Rodzinie wyrazy współczucia. Z głębokim żalem żegnamy dziś dobrego Kolegę. Jacku odszedłeś od nas do krainy wiecznych łowów, niech Ci knieja zawsze szumi.

Z myśliwskim pozdrowienem Darz Bór

 

----------------------------------------------------------

ROK 2019

Zmarł Kol. Adolf Targosz

 

W miesiącu czerwcu 2019 na cmentarzu w Krapkowicach pożegnaliśmy naszego seniora wieloletniego myśliwego członka naszego koła Kolegę Adolfa Targosza.

Kol. Adolf Targosz urodził się 09.06.1933 r. w miejscowości Wiślica pow. Cieszyński. W szeregi myśliwych PZŁ wstąpił w maju 1962 r. Był mocno zaangażowany w gospodarkę koła to dzięki jego inicjatywy wybudowano ,,Bażanciarnię'', która przez szereg lat służyła w hodowli bażantów.

Dał się poznać jako dobry kolega, zapalony myśliwy, zaangażowany również z dewizowcami polującymi w naszym kole. Był koleżeńskim i etrycznym myśliwym dbał o dobre imię koła i związku.

Aktywnie uczestniczył w pracach komisji, etyki i zwyczajów łowieckich, dobrze współpracował z rolnikami, samorządami gmin.

Często uczestniczył w wycieczkach z młodzieżą szkolną, najczęściej w Grudzicach koło strzelnicy na ścieżce edukacyjnej przyrodniczo-lowieckiej.

W kole pełnił funkcję:

- skarbnika od 1963 do 1981 r. - 18 lat

- łowczego w 1970 r. - 1 rok

- w komisji rewizyjnej od 1984 do 1999 r. - 15 lat

- gospodarz obwodu - 5 lat

Za swoją działalność odznaczony został :

- w 1995 r   - zasłużony dla łowiectwa opolszczyzny,

- XI 1977 r .- Brązowy medal zasługi łowieckiej,

- IX 1984 r. - Srebrny medal zasługi łowieckiej,

- VII 1995 r. - Złoty medal zasługi łowieckiej.

Odszedł od nas do krainy wiecznych łowów, pozostanie w naszych pamięciach, niech mu knieja zawsze szumi .

Pożegnanie od całej Braci łowieckiej

,,Darz Bór''

 

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - rok 2017

ROK 2017

Zmarł Kol. Marek Halama

halama

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

nasz serdeczny Przyjaciel, Kolega i długoletni członek Koła Łowieckiego OSTOJA KRAPKOWICE

śp. MAREK HALAMA.

Pogrzeb odbył się we wtorek 8 sierpnia 2017 r. w Kościele na Osiedlu Sady w Krapkowicach o godz. 1500 .

 

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - rok 2013

ROK 2013

Zmarł Kol. inż. Józef Nadolski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 stycznia 2013 r., odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów

nadolski

Nasz serdeczny kolega senior, pasjonat przyrody, oddany swej pasji leśnik i myśliwy, wspaniały towarzysz łowów, honorowy prezes Koła Łowieckiego OSTOJA Krapkowice, łowczy powiatowy w powiecie krapkowickim, prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Opolu, delegat na Zjazd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego. Odznaczony medalami państwowymi i najwyższymi odznaczeniami łowieckimi, Złomem i Medalem św. Huberta.

Niech Mu knieja wiecznie szumi!

 

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - rok 2012

ROK 2012

Zmarł Kol. dr Włodzimierz Pokrzywnicki.

pokrzywnicki wodzimierz

W dniu 10 marca 2012 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

dr Włodzimierz Pokrzywnicki.

Nasz serdeczny kolega senior i oddany swej pasji myśliwy, wspaniały towarzysz łowów, były
prezes i łowczy koła, powiatowy lekarz weterynarii w dawnym powiecie krapkowicki.
Odznaczony medalami państwowymi i łowieckimi oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim – „Złomem”.

 

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - lata 2007 / 2008
ROK 2007/2008

Zmarł Kol. Gerard Bucher oraz Kol. Leon Rowiński

 

W sezonie łowieckim 2007/2008 grono nasze opuściło dwóch wspaniałych kolegów, odeszli do krainy wiecznych łowów. Straciliśmy przyjaciół, którzy polowali z nami do ostatnich chwil życia, kompanów wypraw łowieckich, kolegów wspierających nas niejednokrotnie dobrą radą i pomocą.

 

bucher

Kolega śp. Gerard Bucher, niezapomniany towarzysz łowów, odznaczony Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny, etyczny myśliwy i pasjonat hodowli psów myśliwskich, entuzjasta polowań na kaczki i lisy w szczególności jak powiadał: "...na tą starą sukę, która znowu nie wyszła z nory....".

Kolego Gerardzie niech Bóg dopuści Cię do swych łowisk w Krainie Wiecznych Łowów, a na ziemi nad twoją mogiłą niech szumi knieja "Szczakla", którą tak umiłowałeś.

 

rowinski

Kolega śp. Leon Rowiński, wieloletni Przewodniczący Walnych Zgromadzeń Koła, odznaczony Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny, Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, budowniczy i modernizator obiektu strzelnicy myśliwskiej w Opolu, Członek naszego Koła, który współtworzył piękną i bogatą historię Krapkowickiej Ostoi. Dzisiaj już niema wśród nas Leona, ale pozostanie na zawsze w historii koła i naszej pamięci.

 

 

 
Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów - rok 2005
ROK 2005

Zmarł Kol. Kazimierza Karpińskiego oraz Kol. Zbyszek Pokrzywnicki

karpinski

Z końcem 2005 roku zostaliśmy zaskoczeni nagłą i niespodziewaną śmiercią Kol. Kazimierza Karpińskiego, wieloletniego Prezesa naszego Koła, wychowawcy kilkunastu kandydatów na myśliwych, inicjatora budowy domku myśliwskiego, organizatora naszych biesiad.

Kol. Kazimierz Karpiński został odznaczony Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Był kompanem wypraw łowieckich, który potrafił jednoczyć naszą Brać Łowiecką.

 

pokrzywnicki

W roku 2005 odszedł również do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega Zbyszek Pokrzywnicki.

 


Poniżej fragment mowy pożegnalnej wygłoszonej przez prezesa koła - Józefa Nadolskiego:

„Śmierć naszego kolegi Zbigniewa Pokrzywnickiego okryła żałobą i głębokim żalem całą
naszą brać myśliwską.
Odszedł z naszych szeregów myśliwy mający zaledwie 49 lat.
Urodzony w rodzinie myśliwych wzrastał w zamiłowaniu do przyrody i łowiectwa. Mając
zaledwie 18 lat wstąpił do P.Z.Ł - zdając z wyróżnieniem egzamin łowiecki.
Świętej pamięci kolega Zbyszek był bardzo lubiany i szanowany przez wszystkich nas
myśliwych. Był koleżeński i uczynny, dający zawsze dobra radę i życzliwą pomoc.
Za swą działalność na niwie łowieckiej został odznaczony medalem ,,Za zasługi dla
łowiectwa " oraz medalem ,,Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny ".
Żegnamy Ciebie kolego Zbyszku my myśliwi z Koła Łowieckiego ,,Dziczy Gaj" i ,,Ostoja"
oraz cała brać myśliwska z którą polowałeś. Żałujemy, że nie staniesz już z nami w szeregu
na głos trąbki myśliwskiej, ale pozostaniesz w naszej pamięci jako życzliwy przyjaciel i
towarzysz łowów.
Niech te pobliskie lasy, w których tak chętnie przebywałeś szumią Ci do snu wiecznego
a św. Hubert, któremu tak wiernie służyłeś przyjmie Twą duszę do swego orszaku w Krainie
Wiecznych Łowów.
Spoczywaj w pokoju Zbyszku, a ten ,,złom " niech będzie symbolem ostatniego
myśliwskiego pożegnania."

 

 


Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach