Nadanie sztandaru
W 2002 roku ufundowany został Sztandar dla koła. Fundatorem był Kol. Wiesław Mazur, Członek naszego koła. W dniu 26 października podczas uroczystości Hubertowin Opolskich organizowanych w Mosznej Łowczy Krajowy dr.Lech Bloch dokonał uroczystego przekazania sztandaru. Sztandar został poświęcony przez Krajowego Duszpasterza Leśników ks.bp Edwarda Janiaka. Do Kroniki Koła z tej okazji wpisało się wielu oficjeli Polskiego Łowiectwa.


Więcej…
 
Filmy
Dim lights
Dim lights
Dim lights
Dim lights
Dim lights

 

w opracowanu ...


 
Obchody rocznicowe i inne uroczystości w kole

Członkowie koła regularnie organizują obchody rocznicowe oraz wszelkiego rodzaju imprezy związane z łowiectwem.

Do najczęściej organizowanych spotkań można zaliczyć coroczne Hubertowiny.

Więcej…
 kronika

 
Gospodarka łowiecka

Na terenach obwodów łowieckich koło posiada ponad 100 ambon wolnostojących, 30 wysiadek przewoźnych, 40 paśników dla saren i jeleni, około 35 podsypów dla bażantów, 20 budek dla kuropatw, 400 lizawek. Ponadto wybudowano duży szopopaśnik, w którym magazynuje się potrzebną karmę (siano) na okres zimy. W obwodach łowieckich urządzono i regularnie uprawia się 10 pasów zaporowych o łącznej długości 5 km oraz 6 poletek zgryzowych o łącznej powierzchni około 4 ha. Ponadto w obwodach zainstalowano dwa zbiorniki do przechowywania zbóż.
Ważnym nabytkiem jest też zbudowana przez naszych członków podwoda, w której swobodnie mieszczą się członkowie i naganka podczas polowań zbiorowych.  Posiadamy również inne urządzenia takie jak automatyczny siewnik do wykładania karmy na pasach zaporowych, który można holować za samochodem osobowym, klatki do transportu kuropatw i tak zwany weselnik.
Nasz obwód leśny nie posiada naturalnych cieków i zbiorników wodnych, dlatego prowadzimy ciągłą pielęgnację, oraz oczyszczanie sztucznego wodopoju. Ponadto w 2007 roku zbudowano kolejny wodopój o powierzchni około 150 m2. Koło nasze corocznie buduje kilkanaście nowych urządzeń łowieckich, które zastępują stare urządzenia. Polityka taka pozwala na utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym.
Więcej…
 
Polowania dla myśliwych zagranicznych

Koło nasze ściśle współpracuje z Spółką Łowex organizując polowania dla cudzoziemców. Koło sprzedaje polowania na rogacze, a w ostatnim czasie zorganizowano próbnie trzydniowe polowanie zbiorowe, zakończone dużym sukcesem mimo niezbyt zachwycającego rozkładu na pokocie. Organizacja polowania, wytworzona atmosfera podczas polowania jak i wspólnych biesiad zaowocowało, zaproszeni myśliwi w bieżącym sezonie ponownie wykupili polowanie.

 

Więcej…
 
Tradycje i zwyczaje łowieckie

Byliśmy jednym z pierwszych kół łowieckich Opolszczyzny, które podczas organizowanych przez siebie polowań zbiorowych kultywowało tradycje i zwyczaje łowieckie . Przewodniczący Jan Kubok stawiał nasze koło jako wzór do naśladowania.
Więcej…
 
Budowa domku myśliwskiego


Koło nasze nie posiadało własnego lokum, w którym można by było prowadzić wszelkiego rodzaju spotkania oraz imprezy związane z działalnością koła. Kol.Jacek Morawiec zaproponował projekt, oraz własną inicjatywe popartą mozliwościami w wykonastwie obiektu, domku mysliwskiego. Inicjatywę poparł zarząd koła a w szczególności Prezes Kol Kazimierz Karpiński, który zaangażowany w budowę wprowadzał zmiany między innymi w wielkości budowli ( początkowo miał to być o wiele mniejszy obiekt) Przy budowie brali udział wszyscy myśliwi, oraz wielu kandydatów i sympatyków naszego koła.

Więcej…
 


Copyright © Koło Łowieckie "OSTOJA" w Krapkowicach